INFORMATII PACIENTI SI VIZITATORI

Informare electronică

Conturi personalizate pentru pacienți și medici:

Dosarul Electronic al Pacientului (CNAS-DES)
Verificare Calitate Asigurat Pacient (CNAS-PIAS)

Educație sanitară și prevenție

Recuperarea activă a pacientului, mobilizarea precoce si stilul sănătos de viață, ca elemente de luptă impotriva durerii cronice

Internarea și externarea pacienților

Internarea se face în regim de:

 • spitalizare de zi;
 • spitalizare continuă prin serviciul U.P.U. sau pe baza unei programari pentru pacienții cu boli cronice, precum și la recomandarea medicului de familie sau specialist din ambulatoriu.
Internarea se face pe baza calității de asigurat.
Internarea pentru persoanele neasigurate se face având în vedere următoarele criterii:
 • urgențe medico-chirurgicale în care este pusă în pericol viața pacientului;
 • boli cu potențial endemo-epidemic;
 • nașterea.
În cazul pacienților neasigurați încetarea/continuarea stării de urgență este certificată de către medicul curant, înscrisă în F.O.C.G. și vizată de către medicul șef de secție. Pacientul neasigurat trebuie informat de încetarea stării de urgență și de obligativitatea suportării costului spitalizării după această perioadă printr-un angajament de plată, dacă între timp nu a obținut calitatea de asigurat.

Documente necesare la internare:
 • Cardul de sănătate;
 • Cartea de identitate;
 • Certificat de naștere pentru copii;
 • Bilet de trimitere de la medicul de familie;
 • Bilet de trimitere de la medicul specialist din ambulatoriu;
 • Pentru pacientul salariat, adeverintă de angajat cu numărul de zile de concediu medical efectuat în ultimile 12 luni;
 • Cupon de pensie pentru pacientul pensionar.

La externare medicul curant va înmâna pacientului Scrisoarea medicală/Biletul de externare cu recomandările respective.

Drepturile și obligațiile pacienților

Drepturile pacientului:

 • Pacientul are dreptul la îngrijirea sănătăţii la cel mai înalt standard de calitate de care dispune spitalul, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale, indiferent de statutul social, vârsta, sex, etnie, religie sau convingeri politice, are dreptul să fie respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.
 • Pacientul are dreptul la adresabilitate liberă la asistenţa medicală, conform prevederilor legale.
 • Pacientul are dreptul de a cunoaşte identitatea, statutul profesional şi calificarea celor care asigură serviciul de sănătate.
 • Dreptul de a fi informat în legătură cu starea sănătăţii lui, cu procedurile terapeutice propuse, cu diagnosticul şi prognoza afecţiunii. Informaţiile trebuie comunicate într-o manieră adecvată capacităţii lui de înţelegere. Dacă pacientul nu vorbeşte limba română, trebuie să existe mijloace de traducere.
 • Dreptul de a fi informat, de a lua o decizie şi de a–şi exprima consimţământul referitor la efectuarea unor activităţi de cercetare/învăţământ care implică persoana sa.
 • Pacientul are dreptul să fie informat asupra stării sale de sănătate, are dreptul să accepte sau să refuze tratamentul, investigaţiile, intervenţiile propuse.
 • Când pacientul este incapabil să-şi exprime voinţa şi este necesară intervenţia medicală de urgenţă, consimţământul poate fi presupus, dacă nu există elemente exprimate anterior de pacient, care să ateste refuzul consimţământului.
 • În cazul pacienţilor fără discernământ, consimţământul este exprimat în scris de aparţinătorul sau reprezentantul legal.
 • Pacientul are dreptul în mod expres să nu fie informat asupra stării sale de sănătate şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 • Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.
 • Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
 • Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
 • Consimtământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat în spital fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.
 • Pacientul are dreptul la confidenţialitatea informaţiilor legate de identitatea şi afecţiunea sa şi la o viaţă privată.
 • Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.
 • Informaţiile se aduc la cunostinţa pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate.
 • Dreptul pacientelor de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepţia cazului în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei, caz în care dreptul femeii la viaţă prevalează.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 • Personalul medical sau nemedical din spital nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din spital.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate sau până la vindecare.
 • Pacientul are dreptul după externare la serviciile comunitare disponibile.
 • Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice în program continuu.
 • Pacientul are dreptul să primescă la cerere servicii religioase ( consilere confesională).
 • Pacientul are dreptul să fie vizitat cu condiţia respectării programului de vizită stabilit de conducerea spitalului şi de specificul secţiei în care se află internat.
 • Este permis accesul cu telefoane mobile în salon, cu rugămintea de a respecta dreptul la linişte şi intimitate a celorlalţi pacienţi.
Adresaţi întrebări medicului sau personalului medical desemnat de către acesta să vă îngrijească, ori de câte ori ceva despre starea dumneavoastră de sănătate vă este neclar, încercând să aflaţi cât mai multe informaţii despre diagnosticul dumneavoastră, schemele de tratament, variantele alternative, efectele benefice şi adverse ale medicaţiei, recomandările de tratament medical şi de îngrijire atât pe durata spitalizării cât şi post spitalizare sau în mediul general de viaţă – trebuie să fiţi la fel de implicat în tratarea afecţiunilor dumneavoastră pe cât este de implicat şi personalul medical ce vă îngrijeşte pentru ca serviciul medical oferit să fie considerat un succes
Informaţi din timp cu privire la anumite obiceiuri alimentare personale sau diete pe care doriţi să le respectaţi pe perioada internării, pentru ca personalul să vi le poată asigura.
Obiectele de valoare trebuie declarate şi eventual preluate de personalul spitalului, pentru a vă putea proteja. Deşi spitalul este dotat cu mai multe sisteme de siguranţă nu ne asumăm răspunderea pentru bunurile nedeclarate sau păstrate asupra pacientului.
Vă rugăm să informaţi asistenta şefă sau medicul asupra oricăror probleme apărute în relaţia cu personalul sau referitor la problemele intervenite pe parcursul spitalizării, pentru ca acestea să poată fi rezolvate cu promptitudine şi profesionalism.
Conform legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, dumneavoastră sunteţi singurii care puteţi hotărî dacă alte persoane pot fi informate cu privire la tratamentul, procedurile sau rezultatul investigaţiilor şi tratamentelor efectuate în cadrul serviciului nostru şi care anume informaţii pot fi furnizate.

Obligațiile pacientului:

 • De a respecta condiţiile de disciplină ale spitalului.
 • De a folosi cu grijă bunurile ce îi sunt puse la dispoziţie, orice degradare fiind supusă regulilor de drept civil.
 • De a nu fuma în rezervă, pe holurile spitalului sau în curtea interioară a spitalului.
 • De a nu consuma şi introduce băuturi alcoolice în spital.
 • De a purta echipamentul de spital si de a nu părăsi incinta spitalului în această ţinută.
 • De a respecta regimul alimentar indicat de medic.
 • De a respecta programul de vizită pentru a nu perturba desfăşurarea activităţii medicale.
 • De a păstra curăţenia în rezervă şi spaţii comune.
 • De a se adresa în mod civilizat personalului medico-sanitar.
 • De a respecta Regulametul Intern al spitalului.
 • Să respecte unitatea sanitară, personalul medical şi de îngrijire precum şi pe ceilalţi pacienţi, să aibă un comportament politicos şi civilizat faţă de aceştia.
 • Să păstreze liniştea şi curăţenia în saloane, sala de mese, coridoare, curte şi interior spital.
 • Să păstreze bunurile din dotarea secţiei şi spitalului, să nu degradeze mobilierul.
 • Să respecte circuitele funcţionale ale spitalului astfel încât să nu transmită boala şi altor pacienţi sau să se contamineze cu infecţii pe perioada internării.

Regulament de salon
Protocol categorii informatii